Wooncoöperatie

Coöperatief wonen is een kansrijk nieuw model en in landen zoals Duitsland en Scandinavische landen al een beproefd formule. Wonen in zelfbeheer, als huurder en/of koper, wint aan populariteit. Zelfwerkzaamheid, enthousiasme en saamhorigheid dat loskomt! Bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun woning en woonomgeving en bereid zijn daarin te investeren.

Goed voor de wijk. Goed voor de waarde van omliggend bezit.

De variant van zelfbeheer die het verste gaat, is de woonCOÖPeratie (niet te verwarren met de woningCORPOratie). Bewoners richten dan een ‘coöperatieve vereniging’ op en nemen gezamenlijk het eigendom of het beheer van het hele wooncomplex over. Zij vormen democratische gemeenschappen waarbij de zeggenschap bij de leden berust. Een coöperatieve vereniging is een rechtsvorm die een aantal eigenschappen heeft van een onderneming of bedrijf. Ook in de wooncoöperatie staan democratische controle en vrijwillige deelname door de leden centraal.

Een wooncoöperatie richt zich niet op het maken van winst en is er dus primair in het belang van de volkshuisvesting.

In het verleden waren coöperaties op het gebied van wonen ook in Nederland gebruikelijk, maar na de Tweede Wereldoorlog werden ze verboden. In de wederopbouw gingen er namelijk veel overheidssubsidies naar de volkshuisvesting. De wetgever was bang dat de leden van wooncoöperaties het opgebouwde vermogen te gelde zouden maken, bijvoorbeeld door hun met subsidies opgebouwde huizen te verkopen. In plaats van de coöperatie, werden alleen nog woningbouwverenigingen en -stichtingen toegestaan actief te zijn in de volkshuisvesting.

Wat staat er in de wet over wooncoöperaties?

De Woningwet 2015 die sinds 1 juli 2015 van kracht is, geeft huurders in de sociale huursector die een ‘wooncoöperatie’ willen starten, voor het eerst weer een aantal rechten. Artikel 18a van de Woningwet(externe link) legt de wettelijke basis voor de wooncoöperatie.

Deze nieuwe wetgeving is echter uitsluitend van toepassing op sociale huurwoningen die in het bezit zijn van woningcorporaties. Huurders van particuliere en commerciële verhuurders die een wooncoöperatie willen starten  dienen het zelf uit te zoeken.