Multisectoraal

Wonen, zorg, energie, sociaal

Hoe gaat de gemeente het samengaan tussen wonen, zorg en dienstverlening echt mogelijk maken voor de doelgroep van de huidige sociale huursector?

Ons toekomstige sociale woonstelsel zal gaan naar keuzevrijheid en het recht op zelfbeheer (‘Right to Manage’), de mogelijkheid dat lagere inkomens zelf inhoud geven aan hun eigen wonen en woon- en leefomgeving.

Door zelfbouw van een wooncoöperatie kan er goedkoper, energieneutraal en multifunctioneel (voorheen levensloopbestendig) gebouwd worden. Vaak zie je verloedering in sociale huurwijken. Door zelfbeheer zullen zij beter zorg dragen voor hun woningen. Dit is ook in hun eigen belangen om extra bijdragen voor bijkomend gemeenschappelijk onderhoud te voorkomen. De straat of wijk zal hier voordeel van ondervinden.

De overheid wil een participatie samenleving. Een wooncoöperatie vergroot de kans op wederkerigheid, saamhorigheid en gelijkgestemden. Leden kiezen leden en er wordt democratisch gestemd over het wel en wee van de wooncoöperatie.

Hoe geweldig is het om te midden van gelijkgestemde mensen te wonen die ook sociaal actief en geïnteresseerd zijn en die er zijn voor hun buren?

Om zelfbeschikking en zelfbeheer binnen het woonstelsel mogelijk te maken, moeten overheid, gemeentes en financiële instellingen zich vrijmaken van de traditionele denkwijze, losmaken van het ‘institutionele denken’. Dat vraagt een cultuuromslag!

Prettig wonen is belangrijk. Dat draagt in grote mate bij aan uw levensgeluk.

De omgeving heeft veel invloed op het woonplezier. Investeren in een goede band met buren, of actief worden in de buurt verhoogt het woonplezier en daarmee het levensgeluk. Veel mensen vinden het fijn om iets voor anderen te doen. Het geeft voldoening.