Expertise

De wooncoöperatie is een nieuw fenomeen in Nederland.

Er is geen gebruiksaanwijzing en er zijn geen pasklare antwoorden.

Ik bied mijn kennis en ervaring aan om, samen met een initiatiefgroep, een routeplan op te stellen en gezamenlijk de stappen te zetten die nodig zijn om hun droom te realiseren.

Ik zie mijn rol als adviserend. De (bestuurs)leden zijn leidend. Ik bied structuur en help om de nodige processtappen te doorlopen zodat zo’n project niet te lang duurt. Ik weet wanneer andere deskundigheid erbij moet worden gehaald en waar je die dan kunt vinden.